Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

ioiooo
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadivi divi

November 09 2017

ioiooo
5380 a36c 420
Reposted fromAlcea Alcea viacats cats
ioiooo
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaBloodMoon BloodMoon

November 08 2017

ioiooo
2540 a6f4 420
Reposted fromtouchthesky touchthesky viasouxie souxie
ioiooo
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viasouxie souxie

November 02 2017

4658 6655 420
ioiooo
2907 722d 420
Reposted fromGIFer GIFer vialouve louve
8356 eb3b 420

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

October 31 2017

ioiooo
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
ioiooo
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera

October 30 2017

ioiooo
Tags: #doherty
Reposted bykaktutarczynKrowiPlacek
ioiooo
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viadivi divi
ioiooo

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viadivi divi
ioiooo

Przypomniało mi się to w samą nieporę.


— Edward Stachura
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
ioiooo
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viairmelin irmelin
ioiooo
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viadivi divi
ioiooo
Bo ja się starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się "na nas" nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadotknij dotknij
ioiooo
Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena vianayantara nayantara
ioiooo
8415 f0a2 420
Reposted fromPoranny Poranny viacats cats

October 27 2017

1402 1a7f 420
Reposted fromsaralujan saralujan viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl