Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

4234 01ac 420

neckkiss:

Trainspotting (1996)

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
1255 495a 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
ioiooo
6926 406c 420
Reposted fromgrubas grubas viadesinteressement desinteressement
ioiooo

October 17 2017

ioiooo
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viadivi divi
7334 03f2 420
Reposted fromdivi divi

October 16 2017

ioiooo
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadivi divi
ioiooo
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadivi divi

October 13 2017

ioiooo

October 11 2017

3701 a294 420
Reposted fromdivi divi
ioiooo
ioiooo
Bo próbowaliśmy tego wszystkiego i jesteśmy tym wszystkim zmęczeni,
Zbyt wiele, zbyt młodzi, zbyt często, zbyt wiele razy.
— Pete Doherty
Reposted bydivitomebeintheanorexianervosalatersbezimienna23mayamarznikajactysiace-myslikaaslottibluebellnotnowpomsaouMerrry98Merrry98alliwantisyouliesinthedarkodnowaoutoflovepszczola912708irmelinsanitasuciekamjestemjedencomiendoliricadreamadreamseleneskinlekkaprzesadatysiacsercjednobicieoversensitivehindsightunconsciousazathianaicannotrememberonemorelight

October 10 2017

ioiooo
3180 7e10 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
ioiooo
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko [do Agnieszki Osieckiej], "Listy"
Reposted fromonzuiver onzuiver viadivi divi
ioiooo
2090 f10f 420
Reposted frommisza misza viaszydera szydera
ioiooo
5356 0f0a 420
Reposted fromrandoom randoom viairmelin irmelin
2382 94fa 420
Reposted fromdiner diner viairmelin irmelin
ioiooo
3964 3635 420
Świeżak
Reposted fromdobry dobry viairmelin irmelin
ioiooo
8491 f2de 420
Reposted fromtelewizja telewizja viairmelin irmelin
5455 b942 420
Reposted frombrumous brumous viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl