Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

ioiooo
3822 25ed 420
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viaiblameyou iblameyou

June 03 2017

ioiooo
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viapsychodelik psychodelik
ioiooo
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin

June 02 2017

ioiooo
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viaszydera szydera
ioiooo
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
ioiooo
7366 4b24 420
play safe!
Reposted fromdrugs drugs

June 01 2017

ioiooo
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viastonerr stonerr
ioiooo
7499 1316 420
Reposted fromscianizm scianizm viaszydera szydera
ioiooo
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaBloodMoon BloodMoon
ioiooo
Reposted fromczajnikq czajnikq viadotknij dotknij
ioiooo
Dobrze jest, psiakrew, a kto powie, że nie, to go w mordę!
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
ioiooo
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
ioiooo
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaszydera szydera

May 29 2017

ioiooo
4742 c421 420
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee

May 28 2017

ioiooo

To nie kurwa twelve steps, jaka terapia
Specjaliści po rozmowach ze mną muszą żreć xanax
Patrzą po szufladkach; nie mogą spać po nocach
Przestają wierzyć w boga wpierdalają estazolam

— Tonciu "Schody do nieba"
ioiooo
9667 2a0c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaepidemic epidemic
ioiooo
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
ioiooo
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viaszydera szydera
ioiooo
8933 165e 420
Reposted from3ch0 3ch0 viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl