Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

2179 d68e 420

From “Feels Like We Only Go Backwards” video.

Reposted fromtwice twice viastonerr stonerr

June 25 2017

ioiooo
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
ioiooo
6733 c141 420
Reposted byelavator elavator
ioiooo
9001 1ee5 420
ioiooo
6963 2ef5 420
Reposted fromhysterie hysterie viatohuwabohu tohuwabohu

June 24 2017

ioiooo
5220 59b6 420
Reposted from3ch0 3ch0 viaconcarne concarne
ioiooo
4841 eba7 420
Reposted fromkaiee kaiee viaBloodMoon BloodMoon
ioiooo
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
ioiooo
9946 65e1 420
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaemciu emciu
ioiooo
8539 3e00 420
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera

June 19 2017

7766 19ec 420

rasarnava:

Katzenversammlung (The Cats’ Assembly) by Quint Buccholz, 1995

ioiooo
Haruki Murakami, Norwegian Wood
ioiooo
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
ioiooo
7732 3fc5 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
ioiooo
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
ioiooo
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaszydera szydera
ioiooo
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaszydera szydera

June 14 2017

ioiooo
1023 39e6 420
Reposted fromTankistD TankistD viasistermorphine sistermorphine

June 10 2017

ioiooo
Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl