Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

ioiooo
2580 cceb 420
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viazembata zembata
ioiooo
Reposted fromhalucynowa halucynowa viairmelin irmelin
ioiooo
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaszydera szydera
ioiooo
9651 3b61 420
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaszydera szydera
ioiooo

July 03 2017

ioiooo
8896 25a5 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement

July 02 2017

ioiooo
4885 fbba 420
Reposted fromacv acv viaconcarne concarne
ioiooo

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

July 01 2017

ioiooo
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaszydera szydera
ioiooo
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
ioiooo
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
ioiooo
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
ioiooo
ioiooo
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaxnothumanalall xnothumanalall

June 30 2017

ioiooo
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
ioiooo
5279 60bb 420
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
ioiooo
6747 347e 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadivi divi

June 27 2017

0962 637b 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viastonerr stonerr
ioiooo
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
4332 c748 420

thunderstruck9:

Alex Grey (American, b. 1953), Untitled, 1982. Acrylic and paint marker on paper, 40 x 30 in.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl